Online predbilježba ili rezervacija uslugaOnline predbilježba ili rezervacija usluga za Vaš event. Nije bitno doba dana ili noći, ne morate brinuti o našem radnom vremenu.

Nesmetano i potpuno sigurno možete popuniti online formular. Na temelju njega kreiramo Vam ponudu u najkraćem vremenskom periodu.

Na njoj će biti navedena validacija (vrijeme koliko ponuda može čekati) i krećemo u realizaciju projekta za Vas.

Svi formulari su zaštićeni sigurnosnim certifikatom poslužitelja tzv. 256-bitnom enkripcijom kao i sama web stranica.

Svi vaši osobni podaci koje unosite u obrazac (kontakt formu za predbilježbu / rezervaciju usluge ili formular za slanje elektroničke pošte) će biti korišteni u skladu s aktualnim:

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Članak 1-40), te pohranjeni i obrađivani isključivo u svrhu obrade Vašeg zahtjeva.
Po izvršenju usluge Vaše podatke trajno brišemo iz naše baze.

Sa ovim podacima će se postupati krajnje povjerljivo,te ih se neće ustupati na korištenje trećim licima.

Nazovi